System pobierania miary z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego