Kody NFZ – protezy kończyn dolnych i górnych

Potrzebujesz dofinansowania na protezę? Skorzystaj z darmowej pomocy w wypełnianiu wniosków.

Sprawdź szczegóły na naszej podstronie o dofinansowaniach do protez kończyn.

Protezy kończyny dolnej - kody NFZ

KOD NFZ WYRÓB MEDYCZNY
A.01.01 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę
A.01.02 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsję
A.02.01 Proteza uzupełniająca stopę
A.03.01 Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 2
A.03.02 Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 3
A.03.03 Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 4
B.01.01 Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2
B.01.02 Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3
B.02.01 Proteza ostateczna skorupowa podudzia
B.03.01 Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2
B.03.02 Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3
B.03.03 Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4
B.04.01 Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia
B.05.01 Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia
B.06.01 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia
B.07.01 Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia
C.01.01 Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2
C.01.02 Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3
C.01.03 Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4
C.02.01 Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda
C.03.01 Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2
C.03.02 Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3
C.03.03 Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4
C.06.01 Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
C.07.01 Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda
D.01.01 Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 2
D.01.02 Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 3
D.01.03 Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 4
D.02.01 Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4
Z.03.01 Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa

Protezy kończyny górnej - kody NFZ

KOD NFZ WYRÓB MEDYCZNY
E.01.01 Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki
F.01.01 Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia
F.02.01 Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia
F.03.01 Proteza czynna w obrębie przedramienia
F.04.01 Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia
F.05.01 Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia
F.06.01 Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym
F.07.01 Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
F.08.01 Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
F.09.01 Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
F.10.01 Rękawica kosmetyczna
F.11.01 Ręka bierna kosmetyczna
F.12.01 Końcówka chwytna bierna robocza
F.13.01 Liner przedramienia lub ramienia
F.14.01 Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia
F.15.01 Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnej
F.16.01 Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramienia
F.17.01 Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia
Z.03.02 Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa
Projekt i wykonanie web-2-business.com