Dofinansowania

INOVAMED

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA WYPOSAŻENIA PROTETYCZNEGO

Naszym klientom oferujemy szerokie możliwości dofinansowania wyposażenia protetycznego.

Placówki Inovamed realizują dofinansowania zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i w ramach innych państwowych, prywatnych oraz charytatywnych programów. Wszystkie podstawowe informację znajdą państwo poniżej.

WYJĄTKOWE PODEJŚCIE DO KLIENTA

TWOJE POTRZEBY I WYMAGANIA ZAWSZE SĄ NA PIERWSZYM MIEJSCU.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA – NFZ

Lekarz pierwszego kontaktu wystawia skierowanie do lekarza specjalisty – chirurga lub ortopedy.

Lekarz specjalista wypisuje zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne z konkretnym kodem NFZ – np.: C.014 proteza ostateczna modularna uda. Wniosek powinien być wystawiony w systemie elektronicznym, który potwierdza prawo do refundacji.

KOD NFZ

WYRÓB MEDYCZNY

LIMIT

Kończyna dolna

A.01.01

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę

300 zł

A.01.02

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsję

600 zł

A.02.01

Proteza uzupełniająca stopę

8000 zł

A.03.01

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

4000 zł

A.03.02

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

7500 zł

A.03.03

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

10 000 zł

B.01.01

Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

4000 zł

B.01.02

Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

6000 zł

B.02.01

Proteza ostateczna skorupowa podudzia

5500 zł

B.03.01

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

5000 zł

B.03.02

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

7000 zł

B.03.03

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

10 000 zł

B.04.01

Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia

2000 zł

B.05.01

Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia

2500 zł

B.06.01

Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia

7000 zł

B.07.01

Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia

1500 zł

C.01.01

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

5000 zł

C.01.02

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

8000 zł

C.01.03

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

8000 zł

C.02.01

Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda

5500 zł

C.03.01

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

9000 zł

C.03.02

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

14 000 zł

C.03.03

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

20 000 zł

C.06.01

Wymiana leja w protezie ostatecznej uda

3500 zł

C.07.01

Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda

2500 zł

D.01.01

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

14 000 zł

D.01.02

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

30 000 zł

D.01.03

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

35 000 zł

D.02.01

Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4*

4000 zł

Z.03.01

Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa

45 zł/szt. pończocha materiałowa 250 zł/szt. pończocha kopolimerową lub silikonową

KOŃCZYNA GÓRNA

E.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki

12 500 zł

F.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia

4500 zł

F.02.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia

7500 zł

F.03.01

Proteza czynna w obrębie przedramienia

10 000 zł

F.04.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia

7500 zł

F.05.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia

10 000 zł

F.06.01

Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym

12 500 zł proteza czynna mechaniczna 15 000 zł inne protezy czynne

F.07.01

Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

10 000 zł

F.08.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

12 000 zł

F.09.01

Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

14 000 zł proteza czynna mechaniczna 15 000 zł inne protezy czynne

F.10.01

Rękawica kosmetyczna

1500 zł

C.06.01

Wymiana leja w protezie ostatecznej uda

3500 zł

C.07.01

Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda

2500 zł

D.01.01

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 2*

14 000 zł

D.01.02

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 3*

30 000 zł

D.01.03

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

35 000 zł

D.02.01

Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4*

4000 zł

Z.03.01

Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa

45 zł/szt. pończocha materiałowa 250 zł/szt. pończocha kopolimerową lub silikonową

KOŃCZYNA GÓRNA

E.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki

12 500 zł

F.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia

4500 zł

F.02.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia

7500 zł

F.03.01

Proteza czynna w obrębie przedramienia

10 000 zł

F.04.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia

7500 zł

F.05.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia

10 000 zł

F.06.01

Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym

12 500 zł proteza czynna mechaniczna 15 000 zł inne protezy czynne

F.07.01

Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

10 000 zł

F.08.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

12 000 zł

F.09.01

Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

14 000 zł proteza czynna mechaniczna 15 000 zł inne protezy czynne

F.10.01

Rękawica kosmetyczna

1500 zł

F.11.01

Ręka bierna kosmetyczna

1700 zł

F.12.01

Końcówka chwytna bierna robocza

3000 zł

F.13.01

Liner przedramienia lub ramienia

2500 zł

F.14.01

Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia

4000 zł

F.15.01

Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnej

4500 zł

F.16.01

Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramienia

1000 zł

F.17.01

Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia

2000 zł

Z.03.02

Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa

35 zł/szt. pończocha materiałowa 200 zł/szt. pończocha kopolimerowa lub silikonowa

REFUNDACJE DLA DZIECI (do ukończenia 18 r.ż.)

B.03.03

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

15 000 zł

C.01.03

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

10 000 zł

C.03.03

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4*

30 000 zł

F.03.01

Proteza czynna w obrębie przedramienia

15 000 zł

F.06.01

Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym

20 000 zł inne protezy czynne

F.09.01

Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

20 000 zł inne protezy czynne

* Klasyfikacja poziomu mobilności:

Poziom mobilności

Definicja

Opis

1

Pacjent samodzielnie niezdolny do chodzenia

Użytkownik protezy porusza się po płaskiej powierzchni w pomieszczeniach za pomocą kul, laski lub chodzika. Nie jest w stanie poruszać się bez przyrządów pomocniczych.

2

Pacjent zdolny do chodzenia i pokonywania małych przeszkód

Użytkownik protezy porusza się w sposób ograniczony na zewnątrz pomieszczeń.

3

Pacjent zdolny do samodzielnego chodzenia

Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie.

4

Pacjent zdolny do chodzenia

Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszaniach i w terenie. Ma on dodatkowe wymagania co do aktywności i dynamiki protezy ze względu na dużą aktywność ruchową i występujące przeciążenia.

KASKI KOREKCYJNE

KOD NFZ

WYRÓB MEDYCZNY

LIMIT

KRYTERIUM PRZYZNAWANIA

K.05.01

Orteza korekcyjna głowy wykonana na podstawie skanowania 3D wraz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jej użytkowania

5000 zł

jednorazowo dzieci od 4. do 12. miesiąca życia z ciężkim i bardzo ciężkim stopniem plagiocefalii lub brachycefalii, które mimo terapii fizjoterapeutycznej konwencjonalnej nie uzyskują zadowalających efektów terapeutycznych

W przypadku zleceń o numerach P.107, P.108, P.110, P.111 – pończochy kikutowe należy kontrolować, aby liczba wypisanych sztuk wynosiła 12!

Do wybranej przez Pacjenta firmy ortopedycznej, która będzie wykonywać dane zaopatrzenie należy złożyć potwierdzony wniosek lub numer ewidencyjny zlecenie nadawany przez system NFZ oraz numer PESEL, aby placówka mogła przyjąć go do realizacji. Do firmy należy dostarczyć także ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie lekarskie do ustawy „za życiem” (w przypadku dzieci).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

O dofinansowanie można się starać w MOPS, MOPR lub w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania. Wymogiem złożenia wniosku jest średni dochód z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku nieprzekraczający aktualnego progu dochodowego. Progi te zmieniane są co kwartał. Aktualne wysokości ustalonych kwot dostępne są we właściwym dla miejsca zamieszkania MOPS lub PCPR.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

 • Wydruk wniosku (do pobrania z MOPS/PCPR)
 • Ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS (lub równoznaczne orzeczenie z ZUS/KRUS/MON/MSWiA)
 • Faktura pro-forma z wybranej przez Pacjenta firmy ortopedycznej
 • Kserokopia wniosku NFZ, potwierdzonego za zgodnością z oryginałem przez firmę, która będzie wykonywać protezę
 • Zaświadczenie o dochodach wykonane na wzorze wniosku z MOPS/PCPR

Wysokość dofinansowania może wynosić do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot zaopatrzenia ortopedycznego.

Po rozpatrzeniu przez PCPR lub MOPS wniosku o dofinansowanie Pacjent otrzymuje pisemne oświadczenie o wysokości przyznanej kwoty – PROMESA. Kopię lub skan pisma należy przesłać do wybranego oddziału Inovamed pocztą tradycyjną lub mailem.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON / Program „Aktywny Samorząd”

Aktywny Samorząd to program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program ten w znacznym stopniu ułatwia sfinansowanie protezy w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Aktywny Samorząd jest skierowany do osób uczących się oraz osób aktywnych zawodowo lub społecznie.

uczących się oraz osób aktywnych zawodowo lub społecznie. Wymogiem złożenia wniosku jest bycie aktywnym zawodowo (osoby pracujące, studenci lub uczniowie) lub bycie w wieku aktywności zawodowej. Można posiadać orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy z ZUS (osoby z całkowitą niezdolnością do pracy nie spełniają wymogów programu). W założeniu proteza finansowana w programie ma pomóc podjąć pracę lub ułatwić powrót do aktywności zawodowej.

Warunki udziału w programie:

 • Stopień niepełnosprawności
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • Potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • Wkład własny w wysokości 10% ceny brutto zakupu/usługi. Środki finansowe stanowiące udział własny mogą pochodzić z innych dofinansowań, nie mogą jednak pochodzić ze środków PFRON

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

 • Wydruk wniosku (do pobrania z MOPS/PCPR)
 • Zaświadczenie od lekarza specjalisty
 • Ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • 2 specyfikacje – kosztorysy na protezy od dwóch różnych firm ortopedycznych
 • 2 faktury pro-formy od dwóch różnych firm ortopedycznych

Wysokość dofinansowania może się wahać od 12 000 zł do 30 000 zł w zależności od poziomu amputacji i ceny zakupionego przedmiotu ortopedycznego.

Warunkiem koniecznym jest pokrycie 10% ceny przedmiotu ortopedycznego ,jako wkładu własnego oraz zakup protezy na co najmniej III poziomie jakości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mediraty

MediRaty to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do bogatych procedur medycznych.

Oznacza to, że zakupioną protezę można opłacić w ratach. Kredyty udzielane są w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł, a ich stopa oprocentowania zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.

Fundacje

Finansowanie wyposażenia protetycznego można również uzyskać dzięki wsparciu jednej z fundacji charytatywnych działających na terenie Polski.

Poniżej wymieniamy kilka z którymi mieliśmy okazję współpracować. Należy jednak mieć na uwadzę, że każda z wymienionych poniżej fundacji działa na własnych zasadach. Najbardziej aktualne informację zawsze znajdą Państwo na ich stronach internetowych.

Finansowanie protezy może pochodzić z różnych fundacji. Poniżej wymienione kilka z nich:

Projekt i wykonanie web-2-business.com