Dofinansowania

INOVAMED

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA WYPOSAŻENIA PROTETYCZNEGO

Naszym klientom oferujemy szerokie możliwości dofinansowania wyposażenia protetycznego.

Placówki Inovamed realizują dofinansowania zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i w ramach innych państwowych, prywatnych oraz charytatywnych programów. Wszystkie podstawowe informację znajdą państwo poniżej.

WYJĄTKOWE PODEJŚCIE DO KLIENTA

TWOJE POTRZEBY I WYMAGANIA ZAWSZE SĄ NA PIERWSZYM MIEJSCU.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA – NFZ

Lekarz pierwszego kontaktu wystawia skierowanie do lekarza specjalisty – chirurga lub ortopedy.

Lekarz specjalista wypisuje zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne z konkretnym kodem NFZ – np.: C.014 proteza ostateczna modularna uda. Wniosek powinien być wystawiony w systemie elektronicznym, który potwierdza prawo do refundacji.

KOD NFZ

WYRÓB MEDYCZNY

LIMIT

Kończyna dolna

B.001

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia

200 zł

B.002

Proteza uzupełniająca stopę

600 zł

B.003

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym

1800 zł

B.004

Proteza tymczasowa podudzia

900 zł

B.005

Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego

2800 zł

B.006

Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego

4000 zł

B.007

Proteza ostateczna skorupowa podudzia

1800 zł

B.008

Proteza ostateczna modularna podudzia

3500 zł

B.009

Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia

500 zł

B.010

Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia

1500 zł

B.011

Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia.

1800 zł

C.012

Proteza tymczasowa w obrębie uda

1600 zł

C.013

Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda

3000 zł

C.014

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda

5500 zł

C.015

Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda.

5000 zł

C.016

Wymiana leja w protezie tymczasowej uda

500 zł

C.017

Wymiana leja w protezie ostatecznej uda

2000 zł

D.018

Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym

6000 zł

D.019

Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym

7500 zł

D.020

Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym

2000 zł

P.107

Pończocha kikutowa w obrębie podudzia

240 zł

P.108

Pończocha kikutowa w obrębie uda

240 zł

Kończyna górna

E.021

Proteza kosmetyczna w obrębie ręki

800 zł

F.022

Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia

1200 zł

F.023

Proteza robocza z końcówką roboczą o obrębie przedramienia

2800 zł

G.024

Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia

2400 zł

G.025

Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia

4000 zł

G.026

Proteza kosmetyczna całęj kończyny górnej po wyłuszceniu w obrębie stawu barkowego

3000 zł

G.027

Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

4600 zł

P.110

Pończocha kikutowa w obrębie przedramienia

180 zł

P.111

Pończocha kikutowa w obrębie ramienia

120 zł

W przypadku zleceń o numerach P.107, P.108, P.110, P.111 – pończochy kikutowe należy kontrolować, aby liczba wypisanych sztuk wynosiła 12!

Do wybranej przez Pacjenta firmy ortopedycznej, która będzie wykonywać dane zaopatrzenie należy złożyć potwierdzony wniosek lub numer ewidencyjny zlecenie nadawany przez system NFZ oraz numer PESEL, aby placówka mogła przyjąć go do realizacji. Do firmy należy dostarczyć także ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie lekarskie do ustawy „za życiem” (w przypadku dzieci).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

O dofinansowanie można się starać w MOPS, MOPR lub w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania. Wymogiem złożenia wniosku jest średni dochód z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku nieprzekraczający aktualnego progu dochodowego. Progi te zmieniane są co kwartał. Aktualne wysokości ustalonych kwot dostępne są we właściwym dla miejsca zamieszkania MOPS lub PCPR.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

 • Wydruk wniosku (do pobrania z MOPS/PCPR)
 • Ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS (lub równoznaczne orzeczenie z ZUS/KRUS/MON/MSWiA)
 • Faktura pro-forma z wybranej przez Pacjenta firmy ortopedycznej
 • Kserokopia wniosku NFZ, potwierdzonego za zgodnością z oryginałem przez firmę, która będzie wykonywać protezę
 • Zaświadczenie o dochodach wykonane na wzorze wniosku z MOPS/PCPR

Wysokość dofinansowania może wynosić do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot zaopatrzenia ortopedycznego.

Po rozpatrzeniu przez PCPR lub MOPS wniosku o dofinansowanie Pacjent otrzymuje pisemne oświadczenie o wysokości przyznanej kwoty – PROMESA. Kopię lub skan pisma należy przesłać do wybranego oddziału Inovamed pocztą tradycyjną lub mailem.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON / Program „Aktywny Samorząd”

Aktywny Samorząd to program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program ten w znacznym stopniu ułatwia sfinansowanie protezy w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Aktywny Samorząd jest skierowany do osób uczących się oraz osób aktywnych zawodowo lub społecznie.

uczących się oraz osób aktywnych zawodowo lub społecznie. Wymogiem złożenia wniosku jest bycie aktywnym zawodowo (osoby pracujące, studenci lub uczniowie) lub bycie w wieku aktywności zawodowej. Można posiadać orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy z ZUS (osoby z całkowitą niezdolnością do pracy nie spełniają wymogów programu). W założeniu proteza finansowana w programie ma pomóc podjąć pracę lub ułatwić powrót do aktywności zawodowej.

Warunki udziału w programie:

 • Stopień niepełnosprawności
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • Potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • Wkład własny w wysokości 10% ceny brutto zakupu/usługi. Środki finansowe stanowiące udział własny mogą pochodzić z innych dofinansowań, nie mogą jednak pochodzić ze środków PFRON

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

 • Wydruk wniosku (do pobrania z MOPS/PCPR)
 • Zaświadczenie od lekarza specjalisty
 • Ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • 2 specyfikacje – kosztorysy na protezy od dwóch różnych firm ortopedycznych
 • 2 faktury pro-formy od dwóch różnych firm ortopedycznych

Wysokość dofinansowania może się wahać od 12 000 zł do 30 000 zł w zależności od poziomu amputacji i ceny zakupionego przedmiotu ortopedycznego.

Warunkiem koniecznym jest pokrycie 10% ceny przedmiotu ortopedycznego ,jako wkładu własnego oraz zakup protezy na co najmniej III poziomie jakości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mediraty

MediRaty to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do bogatych procedur medycznych.

Oznacza to, że zakupioną protezę można opłacić w ratach. Kredyty udzielane są w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł, a ich stopa oprocentowania zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.

Fundacje

Finansowanie wyposażenia protetycznego można również uzyskać dzięki wsparciu jednej z fundacji charytatywnych działających na terenie Polski.

Poniżej wymieniamy kilka z którymi mieliśmy okazję współpracować. Należy jednak mieć na uwadzę, że każda z wymienionych poniżej fundacji działa na własnych zasadach. Najbardziej aktualne informację zawsze znajdą Państwo na ich stronach internetowych.

Finansowanie protezy może pochodzić z różnych fundacji. Poniżej wymienione kilka z nich:

Projekt i wykonanie web-2-business.com