Inovamed Sp. z o.o.
ul. Prądnicka 12
30-002 Kraków
tel. 12 3783706
fax.: 12 378 37 81
biuro@inovamed.pl
NIP: 677-234-73-10
Regon: 121324720
KRS: 0000363462
Kapitał zakładowy: 155 000 zł
Protez kończyn
Buty ortopedyczne